Sistema Buit-Pressió-Buit Risc 4 Color (verd o marró)

 Tractaments protecció fusta autoclau Risc 4

 

Classe de risc 4: L’element es troba a la intempèrie en contacte amb el sòl o amb aigua dolça i sotmès a alt grau d’humitat: pals, tanques, etc.

El tractament en autoclau realitzat en Atecma, S.L. garanteix una protecció de la fusta per a classe de risc 4, amb l’objectiu de perllongar la vida de la mateixa enfront d’atacs de xilòfags.

Amb això, la fusta queda protegida per suportar les condicions més adverses quan està instal·lada en l’exterior i en contacte directe amb el sòl o fins i tot l’aigua dolça.

Classe de risc 4: L’element es troba a la intempèrie en contacte amb el sòl o amb aigua dolça i sotmès a alt grau d’humitat: pals, tanques, etc.

 

Situació a la intempèrie:

A l’exterior no cobert i en contacte amb el sòl o aigua dolça.

Exposició de la fusta:

Humectacions permanents

Contingut d’humitat:

Permanentment > 20%

Aplicacions:

Pals, pilars, estacades, tanques, pilotis, embarcadors en aigua dolça, etc.

Conèixer els agents que deterioren la fusta i valorar la seva presència en el lloc on serà col·locada la fusta ens permetrà saber el tractament que haurem de donar-li a la mateixa per protegir-la de la millor manera.

En la deterioració de la fusta prevalen dos agents: Els abiòtics i biòtics.

Agents abiòtics:

  • Humitat: Actua de forma directa així com indirecta, produint diversos danys a la fusta.
  • Sol: La radiació solar provoca una decoloració de la fusta.
  • Foc: Destrucció parcial o total de la fusta.

Agents Biològics:

  • Fongs xilòfags.
  • Insectes xilòfags.
  • Xilòfags marins.

Actualment els sistemes de protecció usats, tant per la seva efectivitat com perquè cobreixen major ventall de necessitats, són els processos d’impregnació química.

Existeixen diversos sistemes d’impregnacions químiques amb finalitats preventives o/i curatius, sent la impregnació de caràcter preventiu la més freqüent en el cas d’estructures i mobiliari exterior.

Share This