Sistema Buit-Pressió-Buit Retardant del Foc i posterior Secat

Tractament d’ignifugació de la fusta sota buit-pressió-buit en Autoclau:

Una autoclau o dipòsit sota pressió, és una instal·lació dins de la qual la fusta rep un tractament contra el foc per depressió. La fusta rep un tractament de ignifugació. Permet a més la realització posterior de tractaments externs sobre aquesta fusta mitjançant l’aplicació d’un acabat de superfície. Amb el que es garanteix la capacitat ignifuga del producte per a un període de temps de 10 anys.

Conèixer els agents que deterioren la fusta i valorar la seva presència en el lloc on serà col·locada la fusta ens permetrà saber el tractament que haurem de donar-li a la mateixa per protegir-la de la millor manera.

En la deterioració de la fusta prevalen dos agents: Els abiòtics i biòtics.

Agents abiòtics:

  • Humitat: Actua de forma directa així com indirecta, produint diversos danys a la fusta.
  • Sol: La radiació solar provoca una decoloració de la fusta.
  • Foc: Destrucció parcial o total de la fusta.

Agents Biològics:

  • Fongs xilòfags.
  • Insectes xilòfags.
  • Xilòfags marins.

Actualment els sistemes de protecció usats, tant per la seva efectivitat com perquè cobreixen major ventall de necessitats, són els processos d’impregnació química.

Existeixen diversos sistemes d’impregnacions químiques amb finalitats preventives o/i curatius, sent la impregnació de caràcter preventiu la més freqüent en el cas d’estructures i mobiliari exterior.

Share This