Tractaments recomanats

El següent quadro resum recull les possibles ubicacions d’instal·lació de fusta i les recomanacions normatives en funció del risc biològic, així com tractaments i protectors que han de ser utilitzats.

Xarxes socials

Linkedin:

Categories

Share This