Aplicació de Lasur

El lasur és un recobriment d’alta resistència, especial per a fustes exteriors com a habitatges de fusta, mobles de jardí, baranes, portes, finestres i tota superfície de fusta que estigui exposada a la intempèrie.

A deferència del vernís, el lasur no forma una pel·lícula, sinó que la capa aplicada és porosa i permet respirar a la fusta evitant escantells o trencats del material, quan és correctament aplicat. A més en ser menys espès i per posseir menys partícules sòlides penetra en les fibres protegint en profunditat.
Porus una altra part, i de la mateixa forma que el vernís, destaca les vetes de la fusta fent ressaltar la seva bellesa, amb un acabat setinat o brillant. Els lasurs contenen additius que augmenten la seva resistència als rajos UV, també fungicides i insecticides útils contra els fongs i els tèrmits.

Disposem d’una carta de colors per a que escullin un color a mida per a la seva fusta.

Share This