La nostra empresa

La nostra societat APLICACIONS TÈCNIQUES DE FUSTES EN AUTOCLAU, S.L. va començar com a tal l’any 2006, després de més de 25 anys d’experiència amb autoclaus, en un altre sector, instalant la seva primera autoclau pel tractament de la fusta, la de buit-pulverització-buit, una màquina de dotze metres de llarg i amb la qual es fa els tractaments insecticides i fungicides així com els tractaments ignífugs millor anomenats retardants del foc, ambdós incolors.

A l’any següent, en el 2007 Atecma, S.L. instal·la l’autoclau de buit-pressió que és la que s’utilitza perquè la fusta tingui més durabilitat a l’exterior, fins i tot enterrada en el sòl o submergida en aigua dolça i la fusta queda d’un color verdós.
A partir d’aquí ens afermem més al mercat, sent clients nostres els millors i més grans empreses de fusta de Catalunya.

Més tard al final del 2012 instal·lem una impregnadora per pintar amb lasur a l’aigua des de tarimes fins a bigues de grans dimensions.

En Atecma, S.L. sempre ens hem destacat a oferir la màxima qualitat a un preu raonable i complir amb la data de lliurament.

Aquesta és la nostra política i gràcies a la nostra manera de treballar Atecma, S.L. és un referent en el  mercat del tractament de la fusta.

La qualitat és la nostra millor carta de presentació.

Xarxes socials

Linkedin:

Categories

Share This