Un lasur, al contrari del vernís, penetra profundament en la fusta i no forma capa, que deixa un acabat de “porus obert” regulador de la humitat de la fusta i que facilita la sortida del vapor d’aigua de l’interior de la mateixa.

Són ideals per a fustes en exteriors que estan exposades a grans canvis mediambientals, la flexibilitat de les seves resines permet adaptar-se a les variacions dimensionals de la fusta.

La utilització de vernissos no és aconsellable per a exteriors, ja que comporta el risc de quarteix i el consegüent pelat dels mateixos.

És erroni el concepte que els lasurs a l’aigua ofereixen menys resistència en exteriors, ja que l’aigua és el vehicle per dipositar els diversos components de la formulació lasur.

Podem trobar d’acabat brillant, setinat o mat i en diferents colors. Proporciona un acabat molt natural a la fusta, amb una mica més d’acabat que l’oli.

El lasur és ideal per protegir i decorar tot tipus de materials porosos, a més de la fusta materials com el fang, ciment o pedra.

Com afecta el grau d’humitat d’una fusta nova en l’aplicació del lasur?

En fustes noves la humitat no ha de superar el 18-20% per garantir que no s’esquerdi la fusta. El lasur afavoreix el que es denomina l’equilibri hídric de la fusta, o el que és el mateix, la regulació natural del contingut d’aigua de la fusta.

Com puc saber si la fusta ja ha rebut un tractament?

Aquelles fustes que vagin a estar en contacte amb el sòl requerisquen tractaments en profunditat. L’aparició d’una tonalitat verdosa en la fusta ens dóna la indicació de la presència de compostos de coure, típics de tractament en autoclau. És indispensable aplicar un lasur per defensar-les del sol evitant que s’esquerdin a més d’embellir-les amb algun dels colors disponibles.

Share This